NEWTECH ADVNACE FITNESS & GYM

NEWTECH ADVNACE FITNESS & GYM
+ PT 이용시 헬스 무료                  + 출산후 다이어트
+ 전지점 이용 가능                        + 유아.성장.라인 트레이닝
+ 70% 초대 할인                            + 8주 속성 다이어트
+ 10kg 책임 감량                           + 100% 식당 관리

이어트 음식 무료: 계란, 고구마, 바나나…

Hotline: 0937 575857 (오일영) 카톡ID: olyoung83

Center 1: SE 05,GARDEN COURT 1, Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, District 1. Tel : (028) 5416 0555

Center 2: ST 05 Block E, Riverside Residence, Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng,Dist. 7.  Tel : (028) 5411 8777

Center 3: SD 2-3-4-5-6 khu D, Imperia An Phú, Dist.2. Tel : (028) 6259 9666

Center 4: 05 Kỳ Đồng, Phường 6, Quận 3. Tel : (028) 6298 2111

Center 5: 218 Nguyễn Văn Hưởng St, P. Thảo Điền Ward, District 2. Tel : (028) 2228 4333