G.S.ACE 금성에이스 산업주식회사

G.S.ACE 금성에이스 산업주식회사

주소: C-5-1, đường số 7, khu công nghiệp Long Bình, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
C-5-1, Rental Factory 2, Road No.7, LongBinh Industrial Zone,
Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
전화: 02513. 891. 315
www.gsace.com